AYBASTI MESLEK YÜKSEKOKULU

Formlar ve Dilekçeler
Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi indir
Ders Kayıt Formu indir
Mezuniyet İki Ders Sınavına Başvuru Dilekçesi indir
45 AKTS Sınırlamasına Gelen Öğrencinin 2 Ders Alma Talep Dilekçesi indir
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İade Talep Dilekçesi indir
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İadesi İçin Gerekli Belgeler indir
Mezuniyet / İlişik Kesme Dilekçesi indir
Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi indir
Kayıt Dondurma Dilekçesi indir
Ders Ekle- Sİl Formu indir
Mazeret Sınavı Dilekçesi indir
Ek Sınav Dilekçesi indir


Ekleme tarihi: 05-02-2024 16:41:01 Güncellenme tarihi: 05-02-2024 16:52:23