AYBASTI MESLEK YÜKSEKOKULU

Staj İşlemleri ve Formlar
STAJ BAŞVURU EVRAKLARI
Staj Başvuru Evrakları Hazırlanışı Görsel Anlatımı indir
Staj Talimatı indir
Staj Başvuru Dilekçesi indir
İşyeri Uygunluk Belgesi indir
Zorunlu Staj Formu ( iki nüsha olacak ) indir
Stajyer Öğrenci Taahhütnamesi indir
SGK Provizyon Çıktısı ( E-Devlet Üzerinden ) İndir
Staj Tarihlerinde Değişiklik Formu ( Staj tarihlerinde değişiklik yapılacaksa doldurulur ) indir
STAJ DOSYASI EVRAKLARI (Staj zamanında ve staj bittikten sonra hazırlanması gerekenler )
Staj Dosyası Hazırlanışı Görsel Anlatımı indir
Staj Dosyası Teslim Dilekçesi (SB10) indir
Staj Dosyası Kapağı ( D0 ) indir
Staj Dosyası İç Kapak ( D1 ) indir
İş Takip Çizelgesi (D2 ) indir
İş Sayfaları (D3 ) indir
Yerleştirme Kayıt Formu ( SB4 ) indir
İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formu ( SB5 ) indir

 

 NOT:STAJ BAŞVURU FORMLARININ HEPSİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

 STAJ MUAFİYETİ 

       Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin MADDE 11- (1) Göre; Öğrenciler alanı ile ilgili bir işte ve SGK’ya kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Program Staj Kurulu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla stajdan muaf sayılabilir.” İfadesinde belirtildiği üzere SGK’lı olarak özel veya kamu kurumunda en az 1 yıl çalıştığını belgeleyen, SGK’dan alınmış hizmet döküm belgesi ile Birimimiz Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapan öğrencilerimiz staj muafiyet talebinde bulunabilirler.

        Staj muafiyet dilekçesi için tıklayıınız


Ekleme tarihi: 17-08-2023 08:52:22 Güncellenme tarihi: 05-02-2024 15:49:16