AYBASTI MESLEK YÜKSEKOKULU

Misyon ve Vizyon

Misyon;

     Okulumuz, içinde yaşadığımız Bilgi Çağı'nda evrensel bir bakışla, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

 

Vizyon;

     Okulumuzun vizyonu; Gelişim ve değişime açık, dallarında yeterli bilgi donanıma sahip, yaşam boyu öğrenme kültürünü benimsemiş, disiplinlerarası eğitim ve araştırma anlayışıyla donatılmış, nitelikli ve üretken bireylerin yetiştiği ve onların toplum ve iş hayatında yer edinebilmelerini sağlayabilen bir okul olmaktır.


Ekleme tarihi: 17-08-2023 08:48:04 Güncellenme tarihi: 05-02-2024 10:04:22