AYBASTI MESLEK YÜKSEKOKULU

Aşçılık Programı
  1. 1.      GENEL BİLGİ

Aybastı Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde kurulan Aşçılık programı, lise eğitiminden sonra normal öğretim (NÖ) olarak iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Aşçılık programına öğrenciler ilgili meslek lisesi ve düz lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan, Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından (YKS) Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ile seçilmektedir. Öğrenci kabulü ilgili dönemin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan bilgilere göre yapılmaktadır. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir. Programa her yıl kılavuzda ilan edilen kontenjan sayısınca öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması ve öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve zorunlu staj programını tamamlaması gerekmektedir.

  1. AMAÇ

Aşçılık programı, turizm sektörünün ihtiyacı olan Türk ve Dünya mutfağında çalışabilecek bilgi ve beceriyle donanmış mesleki bilgiye sahip, gerektiğinde kendi işyerini kurup yönetebilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Programda teorik bilgilerin yanı sıra mutfak uygulama laboratuvarında uygulamalı eğitim de verilmektedir.

  1. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

-Turizm otomasyon programlarının dijital ortamda uygulamasını yapabilme becerisine sahip,

-Maliyet, finans ve mali tablolar konularına hakim olarak, işletmenin finansal yapısını analiz etme ve karar verme sürecinde finansal bulguları yorumlayabilme becerisine sahip,

- Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren işletmelerde hizmet edebilecek niteliklere sahip,

-Toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, mesleki etik bilincine haiz, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, mesleğinde ve teknolojideki gelişmelere göre kendini sürekli yenileyen,

- Eğitimi süresince kazanmış olduğu bilgi ve becerileri sahada uygulayabilen, sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

  1. İSTİHDAM OLANAKLARI
  • Programdan mezun olan öğrenciler, turizm sektöründeki konaklama işletmeleri ve yiyecek-içecek işletmelerinin mutfak bölümlerinde nitelikli eleman olarak görev alabilirler.
  • Başta meslek liseleri olmak üzere diğer kamu kurumlarına ait meslek edindirme kurslarında usta öğretici olarak görev alabilirler.
  • DGS ile lisans ve sonrasında lisansüstü eğitim ile akademik gelişimlerine devam ederek üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde öğretmen olarak görev alabilirler.
  • Yiyecek İçecek sektöründe ve diğer alanlarda sahip olduğu Türk ve Dünya mutfağı bilgi ve becerisiyle girişimci olarak kendi işletmelerini açabilir ve yönetebilirler.

 

  2023 - 2024 Müfredat


Ekleme tarihi: 04-01-2024 11:08:08 Güncellenme tarihi: 13-03-2024 13:27:52